Astrologie a osud

zverokruhMálokterá z „alternativních“ metod poznání je tak populární jako astrologie. A zároveň málokterý obor je tolik diskutovaný, zatracovaný a opředený mýty a falešnými představami. Horoskopy jsou dnes k nalezení v téměř každém periodiku určeném širšímu okruhu čtenářů. Jak to tedy s astrologií, s její věrohodností a vypovídací schopností vlastně doopravdy je?


Snad nejrozšířenější a zároveň zcela mylnou představou je ta, že „hvězdy“, resp. vesmírná tělesa ovládají lidi a jejich osudy blíže nespecifikovanou silou. Tento předpoklad pak zcela oprávněně musí vyvolat nesouhlas jak v řadách logicky uvažujících a rozumově založených lidí, tak lidí například věřících, kteří usilují o to, jít cestou „Boží vůle“, nechat se inspirovat signály z duchovního světa. Princip astrologie není postaven na „řízení člověka planetami či znameními“. Jak postavení planet, tak události na Zemi, jsou pouze projevem stavu sluneční soustavy jako celku. Fungují tedy společně, neoddělitelně a z pohledu „ze Země“ jsou „na nebi“ dobře čitelné. Planety ve zvěrokruhu a jejich vzájemné vztahy jsou pouze symboly, které mají svůj význam v mnoha rovinách. A v mnoha rovinách jsou také člověkem čitelné a vyložitelné. Astrologie je založena na dlouhodobém pozorování vztahů mezi „světly“ či „hvězdami“ a událostmi na Zemi, které je v danou dobu provázejí, a to v rozmanitých úrovních a podobách. Když vezmeme v úvahu například jen 10 základních světel rozmístěných ve 12 znameních zvěrokruhu (každé znamení má 30 stupňů), přičemž tato světla mezi sebou vytvářejí úhly s konkrétními významy, je evidentní, že nejde o záležitost jednoduchou, kterou lze aplikovat hromadně pomocí jakési astrologické „kuchařky“. Horoskop člověka narozeného v určitý okamžik na určitém místě je souborem vlastností, schopností a vloh, které jsou popsány v neopakovatelných variacích, kombinacích a také v různých intenzitách. 
Pokud jste si nechali někdy zpracovat nativní horoskop, mohli jste být  opravdu překvapeni mírou jeho vypovídací schopnosti. Předpokladem toho ovšem je, že jste v kontaktu s astrologem, který Vám horoskop vyloží v úrovni vašeho vědomí a že nedochází k tzv. komunikačnímu šumu (chápáno jinak, než je vyloženo).
A jak je to s osudovostí? Můžeme si například představit, že v určitou minutu, hodinu, den a rok je na určitém místě nachystán "horoskop" - tedy soubor vlastností, vloh, životních úkolů, překážek...., které svou kvalitou odpovídají danému momentu a prostředí. A do tohoto horoskopu pak (nikoliv náhodně) vstoupí živá lidská duše - horoskop "ožije". Je tady člověk. Má určité dispozice, je známo, co se má učit, co překonat, čím může posloužit. Ale jak se ke všemu postaví, jakým způsobem "zpracuje" svou povahu, do jaké míry využije své možnosti.... zde je právě ona svobodná volba každého a každé z nás. Z horoskopu nelze vyčíst jednoznačně jedna záležitost - to, jak je člověk duchovně pokročilý, na jakém stupni poznání a (sebe)uvědomění se právě nachází. Dá se to pouze intuitivně vytušit, takzvaně vyčíst mezi řádky (v tomto případě spíše "mezi planetami"). A přitom právě úroveň vědomí je tím, co ovlivňuje konkrétní podobu prožitků člověka. Například lekcím Saturnu se v určitém období života zcela nevyhneme - ale máme na výběr: můžeme je prožívat buď vědomě a spíše symbolicky, nebo nevědomě a tím pádem prostřednictvím daných okolností, řekněme osudu. Obecně platí, že čím více vědomě a duchovně člověk žije, tím více se může vzdalovat přímému a bezprostřednímu dopadu osudu, tedy své karmě.

Často se také uvádí, že horoskop je jakousi mapou pro zlepšení orientace ve vlastním životě, zejména například při rozhodování na životních křižovatkách. A tady bych použila výstižná slova známé astroložky Liz Greenové: „Astrologie je jako automapa – můžete do ní nahlédnout pro lepší orientaci, ale stejně jako mapa, ani astrologie Vás nemůže přinutit jít jednou konkrétní cestou.“
Může Vás ale upozornit na výbavu a výkon Vašeho vozidla, kvalitu a směr cesty, překážky na cestě, možnosti občerstvení i na ostatní účastníky provozu, které potkáte.

Zdenka Zátopková

Joomla SEF URLs by Artio