Znamení zvěrokruhu

clovek-a-planetySvé vlohy, možnosti  a vlastnosti někdy nevyužíváme. Nežijeme své sny. Zůstaly zapomenuty daleko v dětství , tak dávno, že i vzpomínky na ně jsou jen matné. Snad jsme nahradili své autentické projevy něčím, co bylo pro naše okolí lépe přijatelné. A své sklony potlačujeme namísto toho, abychom je kultivovali.  Nicméně snaha žít něco, co do nás nebylo na počátku vloženo, nemůže vést ke skutečnému naplnění.  Při mylném uchopení (nebo spíše neuchopení) svých možností můžeme vydávat maximum energie na projekty, které nejsou  trvale životaschopné. Náš život pak může připomínat stavbu pracně poslepovanou z dílků, která drží silou vůle – při prvním větším otřesu se ale poskládá jako domeček z karet.

Astrologie vám může pomoci poznat lépe to, čím jako lidská bytost disponujete, na čem můžete stavět, co rozvíjet tak, aby stavba Vašeho života využívala ten nejlepší „materiál“, který  můžete v tomto zrození použít.  To, co je Vám vlastní. Pokud toto člověk u sebe objeví a projeví, pak se s Boží pomocí může svět, který pro sebe i kolem sebe vytváří, stát skutečným ZÁZRAKEM STVOŘENÍ.

Následující řádky obsahují podněty pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. Jsou samozřejmě jen stručnou ochutnávkou, prvotním přiblížením základních charakteristik. Popis se týká jednotlivých znamení, nikoliv osob narozených se Sluncem v těchto znameních. (Celkový obraz je pak viditelný až z horoskopu sestaveného vždy individuálně vzhledem k datu, času a místu narození člověka.)

A ještě jedna poznámka – žádné znamení není „lepší“, nebo „horší“, než ta ostatní. Každý horoskop se může projevovat v mnoha úrovních a v jakémkoliv znamení zvěrokruhu může být zrozen jak světec, tak zločinec.

Beran

Klíčová slova: já, aktivita, čin

Beran stojí na počátku astrologického roku. Je prvotní silou, silou klíčícího semene, silou rozjezdu. Proto také lidé s planetami ve znamení Berana mají v sobě tuto sílu, dravost, nadšení, pozitivitu, touhu jít vpřed jako první a nehledět příliš kolem sebe. Mohou je zpomalovat jiné vlivy jejich horoskopu, jako například ascendent v Býku, umístění Slunce ve 12. domě, či řada dalších aspektů. Nicméně jejich energie by se  neměla ztratit zcela. Zejména například lidé se Sluncem či ascendentem v Beranu by měli „razit cestu“ – pro sebe a také někdy pro ostatní.  

Máte-li v horoskopu vliv znamení Berana, můžete věnovat pozornost těmto podnětům:

 • Dávám své energii v životě dostatečný prostor? Nenechávám ji nevyužitou jen proto, že byla například  pro okolí obtížně přijatelná? Užívám si své nadšení a svá vítězství?
 • Směřuji svou energii do záležitostí, které jsou pro mě a případně pro další lidi přínosem?, nepůsobí destruktivně na mě samého i okolí?
 • Používám svou energii kultivovaně? Nepřerůstá mé nadšení v bezohlednost?
 • Jsem schopen (schopna) jít do konfliktu? A pokud ano, nestávám se v něm vítězem za každou cenu? I porážka má v životě své místo. 

Býk

Klíčová slova:trpělivost, klid

Býk je znamením, které po aktivitě Berana přináší zpomalení a klid. Býk má s velkou trpělivostí pěstovat to, co Beran zasel. Proto nemůže nikam spěchat (máte-li ve svém okolí Býka, víte, o čem mluvím). Býkům je vlastní touha po klidu, míru, nechuť ke změnám, v negativním smyslu to může být až netečnost, tendence jet příliš dlouho ve stejných kolejích. Býk je znamením zemským, hmotným a skrze hmotu (také přírodu) a její kultivaci se má také realizovat. Konkrétní podoba této realizace samozřejmě záleží na tom, která planeta je ve znamení Býka umístěna a také na tom, o čem vypovídá zbytek horoskopu.

K zamyšlení pro znamení Býka:

 • Jaký je Váš vztah ke hmotnému světu? (vše, co Vás obklopuje – domov, věci, příroda, jídlo….). Máte k nim úctu? Věnujete jim péči? Je ve Vašem vztahu k věcem a majetku obsažena i závislost a lpění?
 • Vězte, že Býk potřebuje určitou dávku pohody  (pozor na záměnu s leností) – věnujete si ji? Můžete pak pohodu šířit kolem sebe. Jak ale šířit něco, co si nedopřejete?
 • Jste schopni změnit alespoň někdy zaběhané zvyky? Občas je to nutné kvůli dalšímu rozvoji.
 • Jaký je Váš žebříček hodnot? Čeho si sami u sebe nejvíce ceníte? Čeho ve svém životě? A čeho u druhých lidí? 

Blíženci

Klíčová slova: komunikace, mysl, překlenování vzdáleností

Blíženci jsou znamením vzdušným, pohyblivým, mladistvým. Zpravidla hodně  komunikují a mají široké spektrum zájmů, potřebují k životu občasnou změnu a kontakty. Blížencům je často vyčítána jejich povrchnost. Nicméně jejich znalosti mají záběr do šířky – a jak by bylo možné jít do šířky a zároveň ve všech oborech i do hloubky? Takže patříte-li k Blíženecky založeným osobám, nemusíte  vždy podléhat kritice ohledně své „povrchnosti“. Blíženci jsou stavitelé mostů  (spojují dosud nespojené): mostů mezi lidmi, mezi vědními, uměleckými či alternativními obory….a při určité duchovní vyspělosti také – pod vlivem Merkura (posla Bohů)  mostů mezi duchovním a viditelným (hmotným) světem.

Jste-li Blíženci, milujete zřejmě kladení otázek – tady jich je několik pro Vás. (můžete si vyzkoušet pro změnu doménu Střelců- odpovědi):

 • Je Váš život dostatečně barevný a dáváte prostor hravosti a lehkosti? To je přesně to, čím můžete potěšit sebe i druhé.
 • Jste ztělesněná otázka? – a jaký význam mají pro Vás odpovědi – umíte je pak využít pro něco konkrétního?
 • Na jaké úrovni je Vaše komunikace (tedy skutečná komunikace zahrnující nejen přenos informací, ale i naslouchání a reakci)?
 • Víte, zda to, co lidem říkáte, je správně pochopeno? A naopak, chápete správně Vy, co se snaží sdělit oni Vám?  A co obsah toho, co sdělujete?....stojí za to?

 Rak

Klíčová slova: cítění, bezpečí

Možná znáte lidi pod vlivem znamení Raka, kteří zdánlivě nežijí citovým životem. V tom případě nevěřte příliš tomu, co vidíte. City Raka bývají často ukryty pod ochranným krunýřem a  pro okolní svět může být vystavena jeho nerudnost, náladovost. Ale intenzivní vnímání a cítění zde bude více či méně hluboce uloženo vždy. Rak je znamením, které se zejména potřebuje cítit v bezpečí a jeho konání zpravidla směřuje k tomu, aby si bezpečí zajistil. Takže vytvoříte-li mu bezpečné prostředí, máte klíč k tomu, jak uvolnit jeho uzavřenost. Citová výživa, péče, mateřství, rodina, ale i hmotné a finanční rezervy – to vše jsou hodnoty, které pro něj mají mimořádný význam, opět na úrovni, kterou daný člověk žije. Případné nenaplnění těchto hodnot nesou zrozenci pod vládou Raka hůře, než jiná znamení zvěrokruhu.

Několik (nepovinných  - dle momentální nálady) otázek pro znamení Raka:

 • Co potřebujete k tomu, abyste se cítili bezpečně?
 • Je – za nějakých okolností- pro Vás přijatelné se bez těchto zdrojů bezpečí obejít? (třeba i na přechodnou dobu). Co by to pro Vás znamenalo? A co by je případně mohlo nahradit?
 • Jaký je Váš vztah k rodinným tématům, předkům, k místu, kde jste vyrostli? Nevyřešené postoje z této oblasti Vás mohou brzdit plynulost Vašeho dalšího života.
 • Máte v úctě svou citovost?

 Lev

Klíčová slova: sebedůvěra, tvořivost

Lev je znamením života, jeho slunné stránky, radosti, aktivity. Lvům je (má být) vlastní štědrost – rádi rozdávají. Nejen dary, také náklonnost, radost, svůj čas, energii, prostě sebe sami. Měli by být Sluncem, září života pro sebe i pro druhé. Lev je rozeným vládcem, rád přijímá úctu – jednou z věcí, které často musí zpracovat, je závislost na obdivu ostatních. Pokud Lev dovolí svému egu, aby přerůstalo jeho vlastní velikost, přestává být jeho vládcovství přirozené a může u něj vznikat tendence vnucovat okolí svou vůli.

 K zamyšlení pro Lvy:

 • Vnímáte svou hodnotu bez ohledu na to, zda Vás okolí uznává či nikoliv?
 • Záříte někdy radostně i sami pro sebe – když zrovna ostatní žijí svůj vlastní život bez Vás?
 • Je ve Vás radostná chuť tvořit? (cokoliv)
 • Vidíte někdy (pomyslně) královskou korunu i na hlavách druhých lidí?

Panna

Klíčová slova: jasnost, čistota, analýza

Panna je racionálně založeným znamením. Od (rovněž rozumových) Blíženců se liší zejména svou praktičností a sklonem „být k užitku“. Panna také je mistrem analýzy. Pokud není znamení Panny v horoskopu oslabeno či poškozeno, jsou Panny výkonné, pracovité, zásadové, k službám druhým lidem. Je v nich jakási podřízenost, ochota. Panna je také znamením čistoty na úrovni hmotné, duševní, duchovní. Se svým sklonem hledat čistotu a dokonalost je pak toto znamení nastaveno vidět i drobné odchylky a chybičky, což může vést k nadměrné kritičnosti a k absenci nadhledu.

Podněty pro malou sebe-analýzu:

 • V jakých aspektech života vnímáte čistotu? (čistota prostředí, čistota úmyslů, jasný pohled na svět a na život....)
 • Co pro Vás znamená chybování? Umíte přijmout s klidem a láskou význam a důležitost chyb – u sebe i u druhých? Bez chyb by nebyla možnost (po)učit se.
 • Umíte si po práci i odpočinout, uvolnit se, relaxovat?

Váhy

Klíčová slova: Ty, rovnováha

Váhy jsou pro svůj smysl pro krásu a příjemné vystupování často nazývány znamením hledajícím harmonii. Má to své opodstatnění – Váhy skutečně prospívají v prostředí harmonickém, mají tendenci se obklopovat vším milým a příjemným a nemají v oblibě konflikty.  Nicméně u znamení Vah je ve věci zejména hledání rovnovážného stavu – nejvíce ve vztazích. S tím jde ruku v ruce smysl pro spravedlnost. S těmito tématy je spojena nerozhodnost a z ní pramenící stagnace – asi největší slabina Vah, díky které se pak mohou stávat nikoliv původcem, ale obětí životních změn.

K zamyšlení pro znamení Vah:

 • Jak prožíváte konflikty?
 • Vnímáte konflikt negativně, nebo jako záležitost nutnou k pročištění vztahu – záležitost, ze které je možno mít i dobrý pocit?
 • Často jistě zvažujete v různých situacích „pro a proti“. Také ve vztazích Vám určitě  záleží na pocitech druhých lidí. Nezapomínáte na druhou misku pomyslných vah položit.....sami sebe? V tomto byste se mohli inspirovat u protilehlého znamení Berana.

Štír

Klíčová slova: transformace, intenzita

Štír je znamením často obávaným – mám dojem, že je to pro jeho tajuplnost, nevypočitatelnost (pro okolí) a také pro vnitřní sílu tohoto znamení. Ta se často projevuje destruktivně, což lidi může děsit. Nicméně, vezmeme-li v úvahu čistou esenci znamení Štíra, pak musíme ocenit i jeho schopnost ponořit se až na dno – a pak se ode dna odrazit a vynořit se v nové podobě. Štíři jsou skutečně schopni procházet krizemi, nechat svou minulost za sebou. Určitá forma destrukce  (starého a nepotřebného) k životu patří. Důležité je, aby destrukce nebyla konečnou stanicí. Dalším symbolem pro znamení Štíra je orel – symbol člověka, který prošel temnotou a osvobodil se. Štír je znamením znovuzrození.

 Náměty pro znamení Štíra:

 • dokážete ukončovat jednotlivé etapy života – nechat za sebou to, co už Vám neslouží? (názory, zaměstnání, vztahy...)
 • Znamená ukončení starého také zrod (čehokoliv) nového ve Vašem životě?
 • Štíři rádi prozkoumávají vše, co je ukryto pod povrchem (tajemství, okultní nauky, pudovost..). Jdou za „vnitřní podstatou“. Máte v sobě při „odkrývání skrytého“ také pokoru? S pokorou a vírou si s objevenými tajemstvími poradíte a můžete se stát moudřejšími. Pouhá zvědavost a bezhlavá touha po prožitcích může být  pro Štíry v konečném důsledku příliš drahou záležitostí.

Střelec

Klíčová slova: směr, smysl (něčeho)

Střelec je znamením, přinášejícím světlo, naději a radost, inspiraci. Je také znamením nikdy nekončících příležitostí (druhá věc je, jak jsou použity). Má v sobě svobodu a nezávislost, ale realizuje se ve společnosti. Důležité proto je, zda se dokáže sžít s principy společnosti, ke které patří. Je-li Blíženec ztělesněnou otázkou, pak Střelec je ztělesněnou odpovědí. Ve všem hledá smysl. Střelec je znamením filosofie, principů, idejí, také náboženství. Jeho stinnou stránkou může být přílišné prosazování svých ideálů, což může vést v krajních případech až k fanatismu. Od protilehlého Blížence se může učit dívat se na věci vždy z více stran, z toho pak vyplývá více tolerantní postoj.

 • Jste-li pod vlivem znamení Střelce, zamyslete se raději dvakrát, než sami sobě odpovíte 
 • Jak se Vaše ideály projevují prakticky ve Vašem životě? Odráží Váš každodenní život Vaše představy o jeho smysluplnosti?
 • Dovolíte si cestovat? Buď doslova, nebo objevovat nové světy v tom, co Vás obklopuje? Za odlišnou kulturou či jiným myšlením není třeba vždy jet přes půl světa.
 • Dokážete respektovat názory ostatních – zejména v otázkách, na které máte své vlastní  jednoznačné odpovědi?

Kozoroh

Klíčová slova: řád, omezení, vytrvalost

Kozoroh má v sobě neúnavnou tendenci stoupat pomalu ale jistě vzhůru. Je zaměřen na to, něco v životě dokázat, tzv. „někam to dotáhnout“. Přirozeně ctí řád, posloupnost, autority a pravidla. Pokud ne, vede jej život takovým způsobem, aby tyto hodnoty přijal – a praktiky života jsou v tomto případě omezení, stagnace, potíže. Typický Kozoroh nebude spontánní, radostný, uvolněný a vřelý (může působit až necitlivě) – má většinou odpovědnost a často plno starostí. Ale žije –li sám sebe opravdově, září v něm nenápadné vnitřní světlo. V jeho duši, stejně jako v nehostinných skalách, někdy v průběhu života vytryskne pramen průzračně čisté a osvěžující vody….

Náměty k zamyšlení:

Téma „odpovědnosti“ ze svého života zřejmě hned tak neodstraníte. Jde o to, mít k ní vyrovnaný postoj.

 • Neohýbáte se pod tíhou odpovědnosti a povinností? Zbývá Vám prostor alespoň na nějaké životní radosti?
 • Je Váš vztah k autoritám (otec, nadřízený...) pozitivní? A daří se Vám ve vztahu k Vaší autoritě dobře? Prospíváte v tom?
 • Máte potřebu vnímat autoritu zvnějšku (od druhých), nebo ctíte svůj vlastní vnitřní řád a zákon?
 • Je Vaše potřeba něčeho v životě dosáhnout naplňována?

Vodnář

Klíčová slova: svoboda, člověk jako součást společnosti

Ač je znamení Vodnáře charakterizováno nezávislostí a individualitou, potřebuje ke své seberealizaci skupinu lidí, společnost. Jen mezi nimi může být sám sebou. „To nejlepší, co může Vodnář dát, je dobrá rada nezávislého přítele.“ Vodnář je skutečně velmi přátelské znamení, ale nejsou pro něj přirozené  hluboké osobní vztahy. Vodnář je také znamení pokrokového až revolučního myšlení, netradičních přístupů. Ty mohou mít  výstřední podobu, zacházet až do negativních extrémů (extrémistické skupiny). A nebo, v pozitivním významu, jde o postoj člověka-vynálezce, který umí jít vlastní neprobádanou cestou (a to nejen na poli vědy a techniky, ale v jakémkoliv oboru – vztahů, výchovy, praktických každodenních domácích činností atd.)

Pár otázek pro inspiraci:

 • Dovolíte si dát ve svém životě prostor svobodě a nezávislosti? – umíte žít „jinak“, než Vaši sousedé, rodiče, spolupracovníci.....a to s dobrým pocitem?
 • Pokud uplatňujete své vlastní originální způsoby, jak dělat věci....je to přínosem pro Vás či pro okolí? Jinými slovy – je Váš netradiční přístup obohacením pro kohokoliv včetně Vás?
 • Jak vnímáte společenství lidí? Je to pro Vás jeden celek, nebo skupina nezávislých individualit se svobodnou vůlí?

Ryby

Klíčová slova: splynutí, vcítění se

Ryby jsou znamením intuice, vcítění se. Jsou doma v těžce zachytitelném světě pocitů, meditací, snů a iluzí. Toto proměnlivé znamení ovlivňuje svět umělců, mystiků, duchovně založených osob, ale také lidí s psychickými problémy či se sklonem k závislostem. Problémem je, že často jsou tyto tendence v jednom balíčku, těžce oddělitelné jedna od druhé (geniální hudebník se závislostí alkoholu nebo drogách). Pro Ryby může být problémem pohybovat se v reálném každodenním životě, kde je vyžadován výkon a nasazení. Jsou citlivé, často schopné obětovat se pro něco či někoho. Jejich vnitřní svět je nesmírně inspirativní a mají-li v horoskopu podporu pevnějších znamení, dokáží nádheru duchovního světa promítnout i do tvorby, která je viditelná pro ostatní.

Náměty k rozjímání:

 • Je ve Vašem životě ventil pro snění, umění, duchovní život? To znamená malujete, hrajete na hudební nástroj, meditujete...?
 • Máte sklon obětovat se pro druhé? A do jaké míry? Co to pro Vás osobně znamená?
 • Vidíte výsledky své pomoci? (můžete soucítit, ale často je dobré ponechat si vlastní pevný bod, kterého se zachytíte. Pouhý fakt, že s druhým trpíte, mu sám o sobě nepomůže.....a co Vám?).
 • Ve kterém světě jste nejvíce doma? (ve světě „reality“, v duchovním světě, světě snů.....). A jak Vám tam je?

Zdenka Zátopková

 

Své vlohy a vlastnosti někdy nevyužíváme. Nežijeme své sny. Zůstaly zapomenuty daleko v dětství , tak dávno, že i vzpomínky na ně jsou jen matné. Snad jsme nahradili své autentické projevy něčím, co bylo pro naše okolí lépe přijatelné. A své sklony potlačujeme namísto toho, abychom je kultivovali.  Nicméně snaha žít něco, co do nás nebylo na počátku vloženo, nemůže vést ke skutečnému naplnění.  Nedaří se nám pak při nejlepší vůli žít naplno, realizovat se. Při mylném uchopení (nebo spíše neuchopení)  svých možností můžeme vydávat maximum energie na projekty, které nejsou  trvale životaschopné. Náš život pak může připomínat stavbu pracně poslepovanou z dílků, která drží silou vůle – při prvním větším otřesu se ale poskládá jako domeček z karet.
Astrologie vám může pomoci poznat lépe to, čím jako lidská bytost disponujete, na čem můžete stavět, co rozvíjet tak, aby stavba Vašeho života využívala ten nejlepší „materiál“, který  můžete v tomto zrození použít.  To, co je Vám vlastní. Pokud toto člověk u sebe objeví, může se svět, který pro sebe i kolem sebe vytváří, stát skutečným zázrakem stvoření.
Následující řádky jsou jen stručnou ochutnávkou, prvotním přiblížením základních charakteristik jednotlivých znamení zvěrokruhu. Celkový obraz je pak samozřejmě přiblížen až horoskopem, sestaveným vždy individuálně vzhledem k datu, času a místu narození člověka.

Beran
Klíčová slova: já, aktivita, čin

Beran stojí na počátku astrologického roku. Je prvotní silou, silou klíčícího semene, silou rozjezdu.
Proto také lidé s planetami ve znamení Berana mají v sobě tuto sílu, dravost, nadšení, pozitivitu, touhu jít vpřed jako první. Mohou je zpomalovat jiné vlivy jejich horoskopu, jako například ascendent v Býku, umístění Slunce ve 12. domě, či řada dalších aspektů. Nicméně jejich energie by se  neměla ztratit zcela. Zejména například lidé se Sluncem či ascendentem v Beranu by měli „razit cestu“ – pro sebe a také někdy pro ostatní.

Máte-li v horoskopu vliv znamení Berana, můžete věnovat pozornost otázkám:
-    Dávám své energii v životě dostatečný prostor? Nedusím ji jen proto, že byla například v době mého dětství pro okolí obtížně přijatelná?
-    Směřuji svou energii do záležitostí, které jsou pro mě a případně pro další lidi přínosem?, nebo působí destruktivně na mě samého i okolí?
-    Používám svou energii kultivovaně? Nepřerůstá mé nadšení v bezohlednost?
-    Jsem schopen (schopna) jít do konfliktu? A pokud ano, nestávám se vítězem za každou cenu? I porážka má v životě své místo.

Býk
Klíčová slova:trpělivost, klid

Býk je znamením, které po aktivitě Berana přináší zpomalení a klid. Býk má s velkou trpělivostí pěstovat to, co Beran zasel. Proto nemůže nikam spěchat (máte-li ve svém okolí Býka, víte, o čem mluvím ). Býkům je vlastní touha po klidu, míru, nechuť ke změnám, v negativním smyslu to může být až netečnost, tendence jet příliš dlouho ve stejných kolejích. Býk je znamením zemským, hmotným a skrze hmotu a její kultivaci ve svém životě se má také realizovat. Konkrétní podoba této realizace samozřejmě záleží na tom, která planeta je ve znamení Býka umístěna a také na tom, o čem vypovídá zbytek horoskopu.

Otázky pro znamení Býka:
-    Jaký je Váš vztah ke hmotnému světu? (vše, co Vás obklopuje – domov, věci, příroda, jídlo….). Máte k nim úctu? Věnujete jim péči? Je ve Vašem vztahu k věcem a majetku obsažena i závislost a lpění?
-    Vězte, že Býk potřebuje určitou dávku pohodlí (pozor na záměnu s leností) – věnujete si jej? Můžete pak pohodu šířit kolem sebe. Jak ale šířit něco, co si nedopřejete?
-    Jste schopni změnit alespoň někdy zaběhané zvyky? Občas je to nutné kvůli dalšímu rozvoji.
-    Jaký je Váš žebříček hodnot? Čeho si sami u sebe nejvíce ceníte? Čeho ve svém životě? A čeho u druhých lidí? 

K zamyšlení: život znamená vývoj a pohyb. Nehybnost vede ke smrti – zprvu symbolicky, nakonec duševně i duchovně.

Blíženci
Klíčová slova: komunikace, mysl

Blíženci jsou znamením vzdušným, pohyblivým, mladistvým. Zpravidla hodně  komunikují a mají široké spektrum zájmů, potřebují k životu občasnou změnu a kontakty. Blížencům je často vyčítána jejich povrchnost. Nicméně jejich znalosti mají záběr do šířky – a jak by bylo možné jít do šířky a zároveň ve všech oborech i do hloubky? Patříte-li k Blíženecky založeným osobám, nemusíte  vždy podléhat kritice ohledně své „povrchnosti“. Blíženci jsou stavitelé mostů  (spojují dosud nespojené): mostů mezi lidmi, mezi vědními, uměleckými či alternativními obory….a při určité duchovní vyspělosti také – pod vlivem Merkura (posla Bohů) stavitelé mostů mezi duchovním a hmotným světem.

Jste-li Blíženci, milujete zřejmě kladení otázek – tady jich je několik pro Vás:
-    Je Váš život dostatečně barevný a dáváte prostor hravosti a lehkosti? To je přesně to, čím můžete potěšit sebe i druhé.
-    Jste ztělesněná otázka? – a jaký význam mají pro Vás odpovědi – umíte je pak využít pro něco konkrétního?
-    Na jaké úrovni je Vaše komunikace (tedy skutečná komunikace zahrnující nejen přenos informací, ale i naslouchání a reakci)?
-    Víte, zda to, co lidem říkáte, je správně pochopeno? A naopak, chápete správně Vy, co se snaží sdělit oni Vám? Je Vaše komunikace efektivní? A co obsah toho, co sdělujete?....stojí za to? 


Rak
Klíčová slova: cítění, bezpečí

Možná znáte lidi pod vlivem znamení Raka, kteří zdánlivě nežijí citovým životem. V tom případě nevěřte příliš tomu, co vidíte. City Raka bývají často ukryty pod ochranným krunýřem a  pro okolní svět může být vystavena jeho nerudnost, náladovost. Ale intenzivní vnímání a cítění zde bude více či méně hluboce uloženo vždy. Rak je znamením, které se zejména potřebuje cítit v bezpečí a jeho konání zpravidla směřuje k tomu, aby si bezpečí zajistil. Takže vytvoříte-li mu bezpečné prostředí, máte klíč k tomu, jak uvolnit jeho uzavřenost. Výživa, péče, mateřství, rodina, ale i hmotné a finanční rezervy – to vše jsou hodnoty, které pro něj mají mimořádný význam, opět na úrovni, kterou daný člověk žije. Případné nenaplnění těchto hodnot nesou zrozenci pod vládou Raka hůře, než jiná znamení zvěrokruhu.

Několik (nepovinných   - dle momentální nálady) otázek pro znamení Raka:
-    Co potřebujete k tomu, abyste se cítili bezpečně?
-    Je – za nějakých okolností- pro Vás přijatelné se bez těchto zdrojů bezpečí obejít? (třeba i na přechodnou dobu). Co by to pro Vás znamenalo? A co by je případně mohlo nahradit?
-    Jaký je Váš vztah k rodinným tématům, předkům, k místu, kde jste vyrostli? Nevyřešené postoje z této oblasti Vás mohou brzdit plynulost Vašeho dalšího života.


Lev
Klíčová slova:

Joomla SEF URLs by Artio