Astroterapie - jak pracuji

Horoskop člověka je hlubokou studnicí informací něm samém. Čerpat je můžeme z takové hloubky, do jaké jsme schopni se v danou chvíli ponořit.


S pomocí celoživotního horoskopu, vypočteného z doby a místa narození, se samozřejmě můžeme orientovat v osobnosti člověka.

Kdyby však bylo v životě člověka vše předem dáno, nemělo by smysl, aby na Zemi vůbec pobýval.

Narozením naše úkoly nekončí, nýbrž začínají. Horoskop začíná „pracovat“. Přes jeho jednotlivé části například „putují“ planety, tělesa … a tak aktivují v životě človíčka, později člověka, různé části jeho povahy. S tím se také dávají do pohybu konkrétní události. Toto je základ astrologických „předpovědí“. Astrologické předpovědi bývají často předkládány právě jako události, nebo tendence k událostem, které mohou nastat.

Ve své práci se soustředím nikoliv na vnější události, ale hlavně na výklad toho, co je ovlivňuje, co určuje jejich podobu. A to je nitro člověka, to, co se v něm odehrává, vědomě, či nevědomě. To, co se člověku děje ve vnějším světě, je totiž odrazem toho, co se děje v jeho světě vnitřním. Vnější svět (například partnera) změnit nemůžeme. Svůj vnitřní svět ano. A tím, jak měníme sebe sami, měníme i události, které prožíváme. Měníme svou skutečnost, svůj život, to, co nás obklopuje. Změna vnější tedy přichází vždy jako důsledek změny vnitřní. Tyto zákonitosti jsou čím dál více všeobecně známy, nicméně velmi často v praxi nedoceněny.

Ovlivnit sebe sama - to v první řadě znamená uvidět, jaké jsou naše (často nevědomé) tendence, uvidět, co mimoděk vysíláme do okolí.

Pohled od aktuálního dění v horoskopu může tuto službu velmi dobře poskytnout. Někteří klienti touto prací objevují sebe sama. Jiní získávají pohled na vnitřní souvislosti svých potíží. A další si přichází pro potvrzení svého správného tušení a pro podporu.

Nenaplnění ve vztazích, potíže dohodnout se s partnerem či dětmi, stagnace v práci, podráždění – vnitřní příčina těchto i jiných záležitostí se dá odhalit. Samozřejmě, jde-li tomu klient sám vstříc. A poznáme-li příčinu, můžeme ji měnit.

Jak? - své základní založení těžko obejdeme – například je-li hlavní kvalitou člověka znamení jemných Ryb (Slunce, ascendent či osobní planety v Rybách, případně silný Neptun), není cílem přetvarovat jej na asertivního, bojovného a přímočarého Berana.

Co ale možné je:

Využít svá znamení (neboť každý z nás jich má v sobě více) co nejlépe, objevit své nepoužívané schopnosti. Dají se odstranit (zpracovat ) bloky, které brání plnému a harmonickému projevu Vašich znamení a tím plynulému chodu života. Můžete zjistit, jaké různé části povahy (které planety) se ve Vás vzájemně podporují – a využít to. A v neposlední řadě můžete pozorovat protilehlé znamení (tomu se říká opozice a má svůj specifický význam), které nás vždy učí něčemu novému. Horoskop odpoví také na otázku, kam nás cesta, kterou jsme si sami vybrali, chce dovést.

Toto je práce na etapy. Proto i mnozí klienti přicházejí opakovaně, podle toho, v jaké životní fázi se nacházejí, co nového u sebe objevují, či zpracovávají.

S tímto přístupem se lidé stávají terapeuty svých vlastních životů. Na jejich cestách mám tu radost je provázet. A jelikož mocný a pravdivý nástroj, který nám v tomto procesu pomáhá, je astrologie, nazvala jsem tuto práci ASTROTERAPIÍ.

Joomla SEF URLs by Artio